Category Archives: Fəlakətlərimizin baiskarı (I-ci kitab)

Nəticələr

Rəsmi sənədlər və konkret faktlara istinadən yuxarıda yazılanlarla tam sübut olunur: 1. Heydər Əliyevin atası Əlirza müsəlman kürdüdür. Onun üç arvadı olub: birinci və üçüncü arvadı kürd, ikinci arvadı isə Satanik adlı erməni qadını. Bu erməni qadınının birinci əri yrzdi … Continue reading

Posted in Fəlakətlərimizin baiskarı (I-ci kitab) | Comments Off

AZƏRBAYCANDA KAMRAN BAĞIROV «RƏHBƏRLIYI»

Yuxarıda göstərdiyim kimi, 1982-ci ildə Heydər Əliyev Moskvaya yüksək vəzifəyə gedəndə yeganə bir arqumentə görə, yəni əsli ermənistanlı olduğuna görə, nə Azərbaycanın tarix və ədəbiyyatından və nə də ki, mədəniyyət və incəsənətindən xəbəri olmayan, ümumiyyətlə, heç azərbaycanlı adına belə layiq … Continue reading

Posted in Fəlakətlərimizin baiskarı (I-ci kitab) | Comments Off

4. HƏBSLƏR VƏ REPRESSIYALAR

Heydər Əliyev tayfasının respublikanın köklü əhalisinə qarşı düşmənçilik, repressiv əməlləri təkcə «pripiska» ilə bitmir. Tayfa savadlı, təmiz, vicdanlı adamları faydalı işdən ayırıb ləkələmək və damğalamaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdi. Elə vəziyyət yaranmışdı ki, hətta qanun müdafiəçiləri nəinki başqalarını, heç … Continue reading

Posted in Fəlakətlərimizin baiskarı (I-ci kitab) | Comments Off

3. «PRIPISKA» VƏ ONUN FƏSADLARI

Heydər Əliyev öz hoqqabazlıqlarını nəinki təkcə kadr siyasətində, həmçinin respublikanın iqtisadiyyatının inkişafında da «möcüzələr» yaratmaqla davam etdirərək, leksikonumuza yeni söz – «pripiska»nı əlavə etmişdir. «Pripiska» metodu ilə respublikanı Qırmızı bayraqlı, orden-medallı edərək, habsxanaların qapılarını isə azərbaycanlıların üzünə geniş açmışdır. «Pripiska» … Continue reading

Posted in Fəlakətlərimizin baiskarı (I-ci kitab) | Comments Off

2. KADR SIYASƏTI

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Heydər Əliyev respublika rəhbərliyinə gələn kimi kadr siyasətini yerlibazlıq və tayfabazlıq prinsipinə əsasən qurmağa başladı. Qısa müddətdə dövlət strukturlarında və hüquq-mühafizə orqanlarında rəhbər vəzifələrdə çalışan respublikanın köklü adamlarını tutduqları vəzifələrindən kənarlaşdırdı, onların yerinə isə peşə və … Continue reading

Posted in Fəlakətlərimizin baiskarı (I-ci kitab) | Comments Off

«Mən DTK-nın generalı olmuşam. Bu, doğrudur. Bəziləri bunu həmişə mənim Bioqrafiyamın mənfi səhifəsi kimi qələmə verməyə çalışırlar. Hesab edirəm ki, mənim bütün bioqrafiyam müsbətdir. Mən öz bioqrafiyamın bir xəttindən də imtina etmirəm və keçmişdə mənim həyatımda nə olmuşsa, hamısı ilə … Continue reading

Posted in Fəlakətlərimizin baiskarı (I-ci kitab) | Comments Off

PREZIDENTIN TƏRCÜMEYI-HALI ŞƏFFAF OLMALIDIR (fəsil 1)

«Xalq hər şeyi bilməlidir» Heydər ƏLIYEV l FƏSIL  PREZIDENTIN TƏRCÜMEYI-HALI ŞƏFFAF OLMALIDIR Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında (ASE) yazılmışdır ki, Heydər Əlirza oğlu Əliyev 10 may 1923-cü ildə Naxçıvan şəhərində fəhlə ailəsində doğulmuşdur. Naxçıvan Pedaqoоi Texnikumunu bitirdikdən sonra Sənaye Institutunda oxumuşdur. 1941-ci … Continue reading

Posted in Fəlakətlərimizin baiskarı (I-ci kitab) | Comments Off

FƏLAKƏTLƏRIMIZIN BAISKARI (hissə 1)

Nadir  Ağayev. Fəlakətlərimizin baiskarı. Birinci  kitab.   Bakı,    «Kəhkəşan»    nəşriyyatı, 2010-cu il. 184 səh. Sayı 500. Keçmiş sovet quruluşu dövründə 60-cı illərdən siyasi fəaliyyətdə olmuş və siyası baxışlarına görə cəmiyyətdən uzunmüddətli təcrid edilmiş və həmçinin 1988-ci ildən başlayaraq respublikada baş verən … Continue reading

Posted in Fəlakətlərimizin baiskarı (I-ci kitab) | Comments Off